Specificaties

Leveringsomvang:

 • Basisapparaat met vast aangesloten meetleidingen en meetpennen
 • Krokodillenklemmen (5 kV-uitvoering)
 • Accu (alleen bij M5810-0001) / stroomkabel
 • 5 m-Verlengkabel / interfacekabel

METRISO Prime+

Digitale hoogspanningsisolatiemeter met polariteits-index meting

Spanningsmeting tot 1000 V
Met het spanningsmeetbereik kan de spanningvrijheid van de meetobjecten in netten tot 1 kV vastgesteld worden.
Ontlading van capacitieve meetobjecten
Capacitieve meetobjecten zoals kabels en wikkelingen, die door de testspanning opgeladen kunnen worden, worden door het meetapparaat ontladen. De daling van de spanning is zichtbaar op de weergave.
Metingen volgens EN 61557
De nominale stroom is 1 mA bij een testspanning van 100 V, 250 V, 500 V en 1000 V.
Hooggeïsoleerde meetleidingen
De hooggeïsoleerde meetleidingen zijn uit veiligheids- en meettechnische overwegingen vast aangesloten om gevaar door het per ongeluk uittrekken van de kabels te vermijden
Polarisatie-index – PI
Bij elektrische machines is een polarisatieindexmeting aanbevolen. Dit is een uitgebreidere meting van de isolatieweerstand.
Gedurende 10 minuten wordt de meetgelijkspanning van de METRISO 5000D-PI aan de isolatie gelegd. De meetwaarde wordt na één en na tien minuten afgelezen. Bij
probleemloze isolatie is de waarde na tien minuten hoger dan na één minuut. De verhouding tussen de meetwaarden is de polarisatie-index. Door langer inwerken van
de meetgelijkspanning worden de ladingdragers in de isolatie afgesteld, er ontstaat een polarisatie. De polarisatie-index geeft aan of de ladingdragers in de isolatie nog beweeglijk
zijn, d.w.z. of er een polarisatie kan intreden. Dit is opnieuw een maat voor de toestand van de isolatie.

 • Breed meetbereik van 0,1 MΩ ... 1 TΩ
 • Testspanningen variabel of in vaste stappen 100 V, 250 V, 500 V, 1 kV, 1,5 kV, 2 kV, 2,5 kV, 5 kV
 • Polarisatie-index en absorptieverhouding
 • Spanningsmetingen tot 1000 V
 • Frequentiemeting 15 Hz ... 1 kHz
 • Capaciteitsmeting 0,1 ... 5 mF
 • Meting van de elektrische ontlading
 • Guard-aansluiting voor het elimineren van oppervlaktestromen
 • Voeding via net, accu-pack, ext. 12 V-voeding
 • Puntmatrixdisplay met achtergrondverlichting
 • Digitale weergave van meet- en grenswaarden, curveweergave bij polarisatie-index
 • Timerfunctie 1 s ... 100 min
 • CE logo