Kabel- en bedradingstester

Tijdsdomeinreflectometrie, afgekort TDR, is een methode voor het bepalen van en het analyseren van voortplantingslengtes en reflectiekarakteristieken van elektromagnetisch golven en signalen. Meetinstrumenten die gebruik maken van deze methode zijn ook wel bekend als kabelradars.

Tijdens het TDR-proces zendt het instrument een puls naar de kabel gereflecteerd door kabelfouten en teruggestuurd naar het instrument. Het type storing kan worden bepaald op basis van karakteristieke reflectiekrommen. Deze geeft ook de locatie van de fout aan - nauwkeurig tot op ongeveer 0,3 m.
 
 

Metracable TDR Pro tijdsdomeinreflectometer

METRACABLE TDR Pro – tijddomeinreflectometer voor het lokaliseren van fouten in elektrische kabels

De METRACABLE TDR Pro is een compact handinstrument voor het opsporen van kabelfouten en het meten van kabellengte.

De METRACABLE TDR Pro is bij uitstek geschikt voor het lokaliseren en classificeren van kabeldefecten voor alle soorten symmetrische kabels zonder service: twisted-pair kabels, 2-aderige telecommunicatie-abonneelijnen, coaxiale en elektrische kabels.

 

Bekijk detail