Draagbare power quality analyzers

Onze Power Quality (netkwaliteit) analyzers zijn ontwikkeld voor gebruik in de meest zware omstandigheden en daarom uitermate geschikt voor metingen in een industriële omgeving op voor metingen aan het openbare elektriciteitsnet.

Het toenemend gebruik van frequentiegestuurde machines, elektrische voertuigen, LED verlichting, omvormers voor zonnepanelen, enz... zorgen ervoor dat ons net steeds meer "vervuild" raakt met harmonischen en allerlei andere fenomenen, die er op hun beurt voor zorgen dat installaties en toestellen uitvallen. Het nauwlettend controlen van de netkwaliteit is een absolute must geworden om productiestilstanden en uivallen te vermijden. 

PQ-BOX 50

Draagbare Power Quality analyzer in compacte behuizing

De PQ-Box 50 is een krachtige, draagbare en zeer eenvoudig te gebruiken Power Quality Analyzer voor een breed scala aan industriële en utilitaire toepassingen. Het is bijzonder goed geschikt voor gebruik bij mobiele vermogensmeting (IP65) en is met name geschikt voor metingen in de openbare ruimte (600V CAT IV).

Bekijk detail

WeSense

From now on, your smartphone is also a power quality device!

Poor power quality at the very edge of the distribution grid is a major source of equipment disturbances and even damages electrical devices. Despite this, millions of kilometers of low voltage networks are only sparsely monitored - even today. WeSense™ closes the power quality monitoring gap - by enabling highly accurate yet simple measurements directly at the power outlet.

Prijs: €299 (excl. BTW)

PQ-Box 100

Extreem robuuste netwerkanalyzer

De PQ-Box 100 is een hoog-performante, draagbare netwerkanalyzer, vermogenmeter en transient datalogger in 1 instrument.  De PQ-Box 100 heeft een IP65 beschermingsgraad en is ontwikkeld voor CAT IV metingen.  Hij voldoet aan de IEC 61000-4-30 standaard voor klasse A instrumenten.

Bekijk detail

PQ-Box 150 Draagbare power quality analiyser & transient recorder

PQ-Box 150 voldoet volledig aan de eisen van de IEC 61000-4-30 Ed.3 (2015) norm voor een klasse A-apparaat

De PQ-Box 150 is een krachtige, draagbare netwerkanalyser, vermogensmeter en transiënten recorder.

Gebruikersvriendelijkheid was een van de hoofddoelen van deze apparaatontwikkeling. De PQ-Box 150 is ontwikkeld voor mobiel gebruik (beschermingsgraad IP65).  De PQ-Box 150 is toepasbaar voor metingen in openbare netwerken (tot 600 V CAT IV) en voor metingen in industriële omgevingen (tot 1000 V CAT IV).

Bekijk detail

PQ-Box 200

Network Analyzer & Transient Recorder

PQ-Box 200 is a high-performance, portable network-analyzer, power meter and transient recorder. User-friendliness was one of the main topics during development.
The mobile device has been developed for mobile operation (protection degree IP65). It is applicable for measurements in public networks (CAT IV) as well as for measurements in industrial environment up to 1000V measurement voltage.
 

Bekijk detail

PQ-BOX 300 High performance Power Quality Analyser & transient recorder tot 170 kHz

De perfecte tool voor het opsporen van problemen in het net veroorzaakt door frequentie regelaars, omvormers voor zonnepanelen en andere netvervuilende componenten.

PQ-Box 300 is een krachtige draagbare netwerk- en frequentieanalysator, vermogensmeter en transiënten recorder in één apparaat. Usability was de focus van de ontwikkeling.

Het apparaat registreert permanent en continu frequenties tot 170 kHz. Het mobiele apparaat is ontwikkeld voor mobiel gebruik (beschermingsgraad IP65). Het is toepasbaar voor metingen in openbare netwerken (CAT IV) evenals voor metingen in een industriële omgeving tot een meetspanning van 1000V.

Bekijk detail

MAVOWATT 20

Driefasen energie- en netstoringsanalysator.

De net- en vermogensanalysator MAVOWATT 20 meet het vermogen, de behoefte en de energie en berekent zowel de verbruikskosten als de CO2-footprint. Voor het beoordelen van het net kunnen eveneens harmonische trillingen en RMS-spanningsdalingen worden opgetekend. Vanwege de DC-gekoppelde meetingangen is het mogelijk, de werkingsgraad van een PV-wisselrichter te bepalen. Voor het meten van de spanning tussen de neutrale leider en de randaarde is kanaal D uitgevoerd als verschilingang. Een bijzonder groot voordeel in het kader van alternatieve energieconcepten is het registreren van de energie die in het net wordt gebracht en de energie die uit het net wordt gehaald.

Bekijk detail

METRAHIT ENERGY

4 6/7 digits high-end TRMS multimeter met vermogen- en energiemeting

Alle belangrijke vermogen parameters kunnen gemeten worden met gelijktijdige spanning- en stroommeting. De aktueel gemeten waarde, bijvoorbeeld aktief vermogen samen met de corresponderende spanning en stroomwaarden, alsook afwisselend de spanningsfrequentie of de vermogenfaktor verschijnen op de uitgebreide drievoudige display.

 

Bekijk detail

MAVOWATT 30

Driefasen energie- en netstoringsanalysator (KLASSE A)

De MAVOWATT 30 bewaakt simultaan effectieve waarden, harmonische, flicker en transiënten binnen een periode van ca. 80μs. Op basis van de aanliggende meetgrootheid worden meetconfiguratie en stroomkringtype automatisch herkend. Gemeten waarden worden bewaard op een CF-geheugenkaart en kunnen voor bewerking worden doorgestuurd naar DranView.

Bekijk detail

MAVOWATT 40

Driefasen energie- en netstoringsanalysator (KLASSE A).

Het apparaat bewaakt simultaan effectieve waarden, harmonische, flicker en transiënten binnen een periode van ca. 80μs. Op basis van de aanliggende meetgrootheid worden meetconfiguratie en stroomkringtype automatisch herkend. Gemeten waarden worden bewaard op een CF-geheugenkaart en kunnen voor bewerking worden doorgestuurd naar DranView.

Registratie van inschakelprocedures en storingsregistratie
Analysemodule voor de richting van de spanninginbreuk, schakelpieken van de arbeidsfactorcorrectie en de kwaliteit van de motoren.
 

Bekijk detail

MAVOWATT 70

Driefasen energie- en netstoringsanalysator (KLASSE A).

Het apparaat bewaakt simultaan effectieve waarden, harmonische, flicker en transiënten binnen een periode van ca. 80μs. Op basis van
de aanliggende meetgrootheid worden meetconfiguratie en stroomkringtype automatisch herkend. Gemeten waarden worden
bewaard op een CF-geheugenkaart en kunnen voor bewerking worden doorgestuurd naar DranView.
 

Registratie van inschakelprocedures en storingsregistratie
Analysemodule voor de richting van de spanninginbreuk, schakelpieken van de arbeidsfactorcorrectie en de kwaliteit van de motoren.
Uitgebreide functies bij de netanalyse
Karakterisering van transiënten
Snelle transiëntenmeting vanaf 1 μs bemonsteringsfrequentie met opslag van de curvevormparameters voor vervormde en asymmetrische netten volgens IEE1459
Vectorparameters/aritmetische parameters

Bekijk detail