Privacy

PRIVACY VERKLARING van Prometeq NV

Prometeq NV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze Privacy policy (of privacy statement) willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Prometeq NV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

•    uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
•    verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
•    vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
•    passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
•    geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
•    op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Prometeq NV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Prometeq NV
Galgenbergstraat, 52
9290 Berlare
info@prometeq.be
Telefoon : 052/399.750
Contactpersoon: Danny Buyle

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN WAAROM

Bij een bestelling, prijsaanvraag of bij het indienen van een online formulier vragen wij u om bepaalde persoonlijke informatie. Deze informatie hebben wij nodig voor het afleveren van de offerte of bestelling en om u te kunnen informeren. Wij maken op onze website ook gebruik van cookies. Dit is om de website zo optimaal mogelijk te laten werken.
Uw gegevens zijn veilig bij ons. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij zullen uw gegevens nooit doorverkopen en verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

WAT DOEN WIJ MET UW GEGEVENS?

Uw gegevens worden gebruikt om onze normale bedrijfsvoering en service te onderhouden en te verbeteren. Hoe ziet dit er in detail uit? Uw gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:
Offertes
Voor het opmaken van een prijsofferte hebben wij uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en productkeuze nodig. Ook persoonlijke kenmerken zoals geslacht, taal en productinteresse worden geregistreerd voor verkoop- en marketing doeleinden
Leveringen (uitvoering van bestellingen)
Voor bestellingen hebben wij uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en productkeuze nodig. Ook persoonlijke kenmerken zoals geslacht, taal en productinteresse worden geregistreerd voor verkoop- en marketingdoeleinden.
Mailings (toestemming betrokkene)
Wanneer wij een mailing doen over een interessant product, actie of activiteit dan kunnen wij uw gegevens hiervoor gebruiken. U kunt u altijd afmelden voor deze mailing.
Regulering en fiscaliteit (wettelijke verplichting)
Uw gegevens worden geregistreerd in ons verkoop- en boekhoudsysteem en kunnen van rechtswege opgevraagd worden.

COOKIEBELEID

Prometeq NV maakt gebruik van cookies op de website. Dit is om de website zo optimaal mogelijk te laten werken. Hieronder leggen wij uit welk soort cookies we gebruiken. Wij willen uw privacy waarborgen en leggen daarom uit welke gegevens we gebruiken om de functionaliteit te verbeteren.
Cookies
Cookies zijn tekstbestanden die de computer of het mobiele apparaat opslaat wanneer u onze website bezoekt.
Bij het bezoeken van onze website accepteert U automatisch het gebruik van cookies en stemt u in dat uw contactgegevens gebruikt kunnen worden door Prometeq NV. Dit houdt in dat uw contactgegevens opgeslagen worden, zodat deze gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van onze service te verbeteren.
Cookies uitschakelen/verwijderen
Wanneer u niet wilt dat er cookies geïnstalleerd worden op uw apparaat, dient u dit in te stellen in uw browser. Als u hiervoor kiest, kunnen wij niet garanderen dat de website nog de juiste functionaliteit kan bieden of dat er iets weergegeven kan worden.

WELKE COOKIES WORDEN GEBRUIKT?

Functionele cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website juist functioneert. Een functionaliteit is bijvoorbeeld de productvergelijking.
Analytische cookies
Hiermee worden gegevens verzameld zodat we statistieken kunnen maken van het gebruik van de website. Met deze gegevens willen wij de website verbeteren.
Google Analytics, AdWords
Hiernaast maakt Prometeq NV gebruik van Google Analytics & AdWords. Hierbij worden de volgende gegevens opgeslagen:
•    Locatie
•    Besturingssysteem
•    Browser
•    Netwerk
•    Serviceprovider
•    Zoekresultaten op onze website
•    Frequentie en geschiedenis
•    Duur van het bezoek op de website
•    Gedrag (nieuwe of terugkerende bezoeker?)
Cookies van derden
Wij delen geen informatie met derden. Ook worden er geen advertenties van derden op onze website geplaatst.
Wij maken ook geen gebruik van tracking, sociale media of advertentiecookies.
Mocht u naast deze informatie nog vragen hebben met betrekking tot onze privacy policy, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.
Cookie overzicht welke gebruikt worden op www.prometeq.be
Hieronder staat welke cookies er op de Prometeq NV website gebruikt worden.
Functionele cookies
•    CATEGORIE INFO: Slaat de informatie op de categorie op, dit maakt het mogelijk om pagina’s sneller te laden.
•    RECENTE CATEGORIE: Onthoud de laatste categorie die u heeft bezocht.
•    RECENT PRODUCT: Onthoud het meest recente product dat u hebt bezocht.
•    GEEN CACHE: Geeft aan of het is toegestaan om de cache te mogen gebruiken. Nodig om pagina’s sneller te kunnen laden.
Analytische cookies
•    FRONT END: Uw sessie-ID op de server.
•    GOOGLE ANALYTICS: Hiernaast maakt Prometeq NV gebruik van Google Analytics.
Hierbij worden de volgende gegevens opgeslagen:
Zo krijgt Prometeq NV de volgende informatie tot zich, uw:
- Locatie
- Besturingssysteem
- Browser
- Netwerk
- Serviceprovider
- Zoekresultaten op onze website
- Frequentie en geschiedenis
- Duur van het bezoek op de website
- Gedrag (nieuwe of terugkerende bezoeker?)
 
WAAR WORDEN UW GEGEVENS OPGESLAGEN?

De ingevoerde gegevens, zoals de naam, adres, etc. bij het invullen van een contact formulier worden in het ERP en CRM systeem van Prometeq NV opgeslagen.
IINZIEN, AANPASSEN EN VERWIJDEREN

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen en voor welk doel. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. U kunt ons bellen op 052/399.750, e-mailen info@prometeq.be of laat het ons weten per post.

BEWAARTERMIJN

Prometeq NV zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor zover er een administratieve  en/of wettelijke bewaarplicht geldt, zullen wij uw gegevens gedurende die termijn bewaren.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
•    Alle personen die namens Prometeq NV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
•    We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
•    We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
•    Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
•    We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
•    Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

KLACHTEN

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn en dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via telefoon 052/399.750 of per e-mail naar info@prometeq.be.
U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Privacy Commissie).

INTREKKEN TOESTEMMING

Voor zover wij uw gegevens hebben verzameld op grond van door u verleende toestemming, heeft u het recht om de door u verleende toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voor het moment van intrekking.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Prometeq NV zal verzamelde gegevens nooit gebruiken voor doeleinden die kunnen leiden tot spam. Uw gegevens zijn veilig bij ons. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij zullen uw gegevens nooit doorverkopen en verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Heeft u verder vragen over ons privacy beleid of wilt u weten welke gegevens er van u bij ons bekend zijn? U kunt altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

WIJZIGING PRIVACY VERKLARING

Prometeq NV kan zijn privacy verklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 28.11.2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.