Sineax V604s

Programmeerbare multifunctionele transductor voor gelijkstromen, gelijkspanningen, temperatuursensoren, tele-overbrengers of potentiometers.

  • Meten van DC-spanning, DC-stroom, temperatuur (RTD, TC), weerstand
  • Sensoraansluiting zonder externe bruggen
  • 2 Ingangen (bijv. voor sensorenredundantie of verschilvorming)
  • 2 Uitgangen (U en / of I)
  • 2 Ingangen kunnen onderling geassocieerd worden en aan de 2 uitgangen worden toegewezen, waardoor berekeningen en sensorbewakingen (bijv. vooruitziend onderhoud van de sensoren) mogelijk zijn.
  • Geschikt voor gebruik in een systeem: Communicatie via Modbus-interface
  • Vrij programmeerbaar relais bijv. voor het aangeven van een grenswaarde of een alarm
  • AC/DC-langeafstandsnetadapter
  • Hoogwaardige insteekbare schroefklemmen
  • Alle instellingen van het apparaat kunnen met pc-software aan de meettaak worden aangepast. De software is tevens bedoeld voor visualisering, ingebruikname en service.